Samarbete

Samarbetsmöjligheter

VITBŪVE, som är tillverkare och entreprenör inom hus med trästomme, inbjuder energiska personer och innovativa företag till samarbete. Bli ett av våra försäljningsombud och exklusiv distributör av våra produkter!

Vi söker efter produkt- och tjänstedistributörer i Sverige, Norge, Island, Danmark, Holland och andra europeiska länder. Vi söker även efter byggnadsföretag och fastighetsutvecklare.


Samarbeta med oss:

  • Distributörer och försäljningsombud (med ett distributionsavtal);

  • Byggnadsföretag;

  • Fastighetsutvecklare;

  • Arkitekter och ingenjörer;

  • Individuella kunder.

VITBUVE Office / Factory