Företaget

Pålitligt hustillverkningsföretag

VITBŪVE är ett byggföretag med mer än 20 års erfarenhet inom design, tillverkning och byggnation av hus med trästomme. Företaget började med alla typer av bygg- och reparationsarbeten, men i takt med att man utvecklades har huvudverksamheten kommit att bli tillverkning och konstruktion av energieffektiva och miljövänliga hus med trästomme, i enlighet med standard- eller individuell design.

Vi kännetecknas av den höga kvaliteten på våra produkter och tjänster, vilket säkerställs av vår erfarna personal och professionella samarbetspartner, såväl som effektiv användning av vår egen tillverkningsanläggning för hus med trästomme.

Det omfattande utbudet av moderna tjänster som erbjuds av VITBŪVE, såväl som kvaliteten på husen med trästomme, uppskattas av de många nöjda kunderna. 90 % av våra produkter exporteras, så du kan hitta hus med trästomme som har tillverkats av VITBŪVE i både Lettland och utomlands, till exempel i Norge, Sverige, Island, Holland, Tyskland, Frankrike och flera andra europeiska länder. Vi tillhandahåller regelbundet våra monteringstjänster utanför Lettlands gränser.

För att underlätta vårt arbete i Norge har vi grundat ett dotterbolag – VIT ELEMENT HUS AS.

VITBUVE LTD. team

Vi kan hjälpa

till att bygga ditt drömhus!

Kontakta oss!

En kort historik om VITBŪVE som företag


2005

Grundandet av företaget

2005 – efter flera års erfarenhet inom byggnadsbranschen, grundades företaget SIA "VIT BŪVE", som erbjöd alla slags byggnads- och reparationstjänster i hela Lettland.

2010

Förvärv av tillverkningsanläggningar och tillverkning av hus med trästomme

2010 – företaget förvärvade kommersiella lokaler i Limbaži. Efter att ha anpassat anläggningen för tillverkning av trästommar, påbörjade företaget produktionen. Snart togs de första beställningarna från Lettland och Europa emot.

2013

Ombyggnad av anläggningen

I takt med att företaget växte, gjorde även produktionen, dess volymer och effektiviteten. 2013 – anläggningen byggdes om fullständigt och kontorslokaler etablerades för kundernas bekvämlighet.

2017

Expansion av produktionen

2016 – efter investeringar i företagets utveckling, påbörjade vi byggandet av en ny tillverkningshangar.

2017 – hangaren tas i drift och tillverkningsarbetet startar. Denna expansion mer än fördubblade tillverkningskapaciteten.

2019

Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001

Maj 2019 – vi tilldelades framgångsrikt certifieringarna ISO 9001-2015 och ISO 14001-2015, viket bekräftar VITBŪVES efterlevnad av de internationella normerna för kvalitets- och miljöhantering.